Idag gick jag in på SCB, Statistiska Centralbyråns hemsida för att kolla upp lite arbetsmarknadsstatistik. Går man in på arbetskraftsundersökningarna, AKU, så hittar man väldigt mycket statistik. Idag valde jag och titta på långtidsarbetslöshet.

Långtidsarbetslösheten (27+ veckor) ligger i stort sett konstant sedan 2011 för följande åldersgrupper: 20-64 år, 16-24 år och 25-54 år, se Fig. 1. Den stora förändringen i trenden vid 2008 är så klart kopplad till finanskrisen. Denna statistik visar ju att varken Alliansen eller Rödgröna regeringen lyckats nämnvärt med att minska grupperna med långtidsarbetslösa.

AM0401AV

Fig. 1 – Långtidsarbetslösa + 27 veckor.

Fortsätter man kolla arbetslöshetsstatistik kan man se att det är fler män än kvinnor som är långtidsarbetslösa, se Fig. 2. I mitt urval har jag valt att titta på grupperna 16-24 år samt 25-54 år. I samtliga grupper, är männen överrepresenterade.

AM0401AV (1)

Fig. 2 – Skillnad i långtidsarbetslöshet hos män och kvinnor.

Om man sedan kollar på utbildningsnivån hos långtidsarbetslösa så ser man att den större gruppen av långtidsarbetslösa har en gymnasial utbildning, se Fig. 3. Vidare ser man att gruppen med förgymnasial utbildning är mindre än gruppen med eftergymnasial utbildning. Detta hänger ihop med att antalet sysselsatta är större för personer med eftergymnasial utbildning än med förgymnasial utbildning. Denna statistik finns också hos SCB. Det hade även varit intressant och slå på åldersgrupper för att se hur dessa ser ut, men det lyckades jag inte med.

AM0401VX

Fig. 3 – Utbildningsnivån hos långtidsarbetslösa.

Kollar man däremot generell arbetslöshet i stort för personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning så kan man konstatera att allt fler med eftergymnasial utbildning blir arbetslösa, se Fig. 4.AM0401VP

Fig. 4 – Trender i arbetslöshet i stort.

Min slutsats för detta inlägg är följande: vi har inte kommit någonstans sedan 2005 med att minska grupperna  med långtidsarbetslösa.

Trevlig lördag.

Pierre